myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 

BRAȘOV. Grant de aproape 40.000 de euro pentru reabilitarea podurilor și punților din Teliu

 • Apreciez !Nu-mi place !0
Poze
Video
 • Poze
 • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

UAT Comuna Teliu, în calitate de promotor de proiect, a semnat în data de 05.05.2022 contractul de finanțare nr. 22/05.05.2022/SEE cu Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program, cu scopul implementării proiectului „Îmbunătățirea condițiilor sociale din Comuna Teliu prin construirea și reabilitarea podurilor și punților din localitate”.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 39.376 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia - prin Granturi SEE - în cadrul Programului Dezvoltare locală, Schema de granturi mici „Acces la finanțare”, Operator de Program Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Perioada de implementare a proiectului este de 9 luni începând cu 15.05.2022.

Obiectivul general al proiectului constp în îmbunătățirea situației persoanelor aflate în comunitățile marginalizate din comuna Teliu, județul Brașov, prin demararea primei etape de realizare a documentației necesare construirii și reabilitării podurilor și punților din localitate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Îmbunătățirea capacității autorității locale de a demara accesarea de finanțări ulterioare pentru proiectele de infrastructură în zonele sărace, marginalizate din comună.

Prin implementarea proiectului, autoritatea locală va putea susține prima etapă din măsura prevăzută în strategia de dezvoltare locală, și anume „Creșterea accesului la serviciile publice de bună calitate”; Obiectivul strategic nr. 1 „Reabilitarea și îmbunătățirea infrastructurii rutiere a comunei”.

Obiectivul specific vizează:

 • realizarea documentației tehnice suport necesare fundamentării investiției propuse și anume elaborarea studiilor topografice și a celor geotehnice, precum și a expertizei tehnice .

 • realizarea documentatiei tehnice specifice-DALI în vederea construirii și reabilitarii unui număr de 8 poduri și punți, dispuse în zona centrală a localității Teliu. 

 • realizarea documentației specifice pentru obținerea de avize. Pentru fiecare aviz solicitat în Certificatul de urbanism se va realiza o documentație tehnică specifică, care ulterior va fi transmisă instituțiilor vizate în vederea acordării Avizului menționat.

 • plata taxelor, avizelor, acordurilor necesare obținerii autorizației de construire.

 1. Îmbunătățirea gradului de informare a locuitorilor comunei în ceea ce privește activitățile proiectului. Implicarea comunității locale este esențială pentru ca aceasta să înțeleagă intenția autorității locale, obiectivele vizate prin proiect, precum și rezultatele finale vizate după perioada de sustenabilitate.

Descrierea grupurilor țintă

Grupurile țintă ale proiectului sunt reprezentate de persoanele afectate direct de rezultate proiectului, respectiv cei 1.858 de locuitori ai celor două cartiere marginalizate și de persoanele afectate indirect de rezultatele proiectului respectiv, cei 4.556 de locuitori ai întregii localități Teliu.

 • 735 de persoane din comunitatea marginalizată aflate în risc de sărăcie și excluziune socială – persoane de etnie romă 

 • 1.123 de persoane din comunitatea marginalizată care nu se află în risc de sărăcie și excluziune socială.

Prin proiectul al cărui prim pas este prezenta cerere de finanțare sunt vizate lucrări de construcție și reabilitare pentru următoarele podețe/punți:

Situatie actuala

Situatie viitoare

Punte metalica 1 – face legatura intre strazile Tudor Vladimirescu si 23 August, in dreptul imobilului nr. 401.

Punte pietonala aflata intr-o stare avansata de degradare, uzata fizic si prezinta riscuri de accidente.

Pod rutier nou  - va face legatura intre strazile Tudor Vladimirescu si 23 August.

Podul va avea o deschidere de 18 m și vor avea suprastructura realizată din grinzi prefabricate din beton precomprimat. Suprastructura va rezema pe două culei realizate din beton armat. În profil transversal podurile vor avea o parte carosabilă de 7,80m și un trotuar de 1,50m.  Calea pe pod va fi din îmbrăcăminte asfaltică.

Punte metalica 2 – face legatura intre strazile Tudor Vladimirescu si 23 August, in dreptul imobilului nr. 696.

Punte pietonala aflata intr-o stare avansata de degradare, uzata fizic si prezinta riscuri de accidente.

Pod rutier nou  - va face legatura intre strazile Tudor Vladimirescu si 23 August.

Podul va avea o deschidere de 18 m și vor avea suprastructura realizată din grinzi prefabricate din beton precomprimat. Suprastructura va rezema pe două culei realizate din beton armat. În profil transversal podurile vor avea o parte carosabilă de 7,80m și un trotuar de 1,50m.  Calea pe pod va fi din îmbrăcăminte asfaltică.

Punte metalica 3 – face legatura intre strazile Tudor Vladimirescu si 23 August, in dreptul primariei.

Punte pietonala aflata intr-o stare avansata de degradare, uzata fizic si prezinta riscuri de accidente.

Pod rutier nou  - va face legatura intre strazile Tudor Vladimirescu si 23 August.

Podul va avea o deschidere de 18 m și vor avea suprastructura realizată din grinzi prefabricate din beton precomprimat. Suprastructura va rezema pe două culei realizate din beton armat. În profil transversal podurile vor avea o parte carosabilă de 7,80m și un trotuar de 1,50m.  Calea pe pod va fi din îmbrăcăminte asfaltică.

Punte metalica 4 – face legatura intre strazile Tudor Vladimirescu si 23 August, in dreptul imobilului nr. 604.

Punte pietonala aflata intr-o stare avansata de degradare, uzata fizic si prezinta riscuri de accidente.

Punte metalica noua  pietonala va fi realizata dintr-o suprastructură metalică, cu deschiderea de 24m, rezemată pe două culei realizatea din beton armat. 

În profil transversal punțile vor avea o lățime de 3m pentru circulația pietonală.

Punte metalica 5 – face legatura intre strazile Tudor Vladimirescu si 23 August, in dreptul imobilului nr. 654.

Punte pietonala aflata intr-o stare avansata de degradare, uzata fizic si prezinta riscuri de accidente.

Punte metalica noua  pietonala va fi realizata dintr-o suprastructură metalică, cu deschiderea de 24m, rezemată pe două culei realizatea din beton armat. 

În profil transversal punțile vor avea o lățime de 3m pentru circulația pietonală.

Punte metalica 6 – face legatura intre strazile Tudor Vladimirescu si 23 August, in dreptul imobilului nr. 594.

Punte pietonala aflata intr-o stare avansata de degradare, uzata fizic si prezinta riscuri de accidente.

Punte metalica noua  pietonala va fi realizata dintr-o suprastructură metalică, cu deschiderea de 24m, rezemată pe două culei realizatea din beton armat. 

În profil transversal punțile vor avea o lățime de 3m pentru circulația pietonală.

Punte metalica 7 – face legatura intre strazile Tudor Vladimirescu si DN 10, in dreptul imobilului nr. 827.

Punte pietonala aflata intr-o stare avansata de degradare, uzata fizic si prezinta riscuri de accidente.

Punte metalica noua  pietonala va fi realizata dintr-o suprastructură metalică, cu deschiderea de 24m, rezemată pe două culei realizatea din beton armat. 

În profil transversal punțile vor avea o lățime de 3m pentru circulația pietonală.

Podet din ciment si lemn – face legatura intre strazile Tudor Vladimirescu si DN 10, in dreptul imobilului nr. 856.

Podet rutier si pietonal care se afla intr-o stare avansata de degradare, uzat fizic si prezinta riscuri de accidente.

Pod reabilitat va avea o deschidere de 18 m și vor avea suprastructura realizată din grinzi prefabricate din beton precomprimat. Suprastructura va rezema pe două culei realizate din beton armat. În profil transversal podurile vor avea o parte carosabilă de 7,80m și un trotuar de 1,50m.  Calea pe pod va fi din îmbrăcăminte asfaltică.

Astfel, documentațiile tehnice vizate prin proiect vor avea ca și obiectiv:

 1. Construirea a 3 poduri rutiere noi în locul punților metalice existente;

 2. Reabilitarea podului rutier existent;

 3. Constuirea a 4 punți pietonale noi.

Pe termen scurt, investiția va contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea capacității administrative de a realiza proiecte de infrastructură mare și de a răspunde nevoilor locuitorilor.

Pe termen mediu, investiția va contribui la reabilitarea infrastructurii rutiere din zonele marginalizate, îmbunătățind condițiile de viață ale locuitorilor, creșterea accesului și calitatea serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile din comună, facilitarea mobilității populației.

Pe termen lung, investiția va contribui la: 

- îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din comunitatea marginalizată,

- creșterea accesului și calitatea serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile din comună, 

- facilitarea mobilității populației, 

- reducerea costurilor de transport de mărfuri și călători,  

- creșterea eficienței activităților economice, 

- reducerea consumul de timp și energie, creând condiții pentru extinderea schimburilor comerciale și implicit a investițiilor productive.

Având în vedere specificul schemei de grant, UAT Comuna Teliu va susține sustenabilitatea proiectului și va utiliza rezultatele acestuia, respectiv va valorifica documentația tehnică realizataă prin proiect și o va folosi pentru aplicarea la un program de finanțare până cel târziu 30 aprilie 2024. Scopul final este acela de a realiza investiția descrisă prin documentația tehnică, respectiv construirea și reabilitarea podurilor și punților din localitate

Granturile Norvegiene și Granturile SEE reprezintă contribuția Norvegiei la o Europa verde, competitivă și favorabilă incluziunii. 

Prin Granturile Norvegiene și Granturile SEE, Norvegia contribuie la reducerea disparității sociale și economice și la consolidarea relațiilor bilaterale cu țările beneficiare din Europa Centrală și de Sud și din Țările Baltice.

Norvegia cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul privind Spațiul Economic European (SEE). Împreună cu ceilalți donatori, Norvegia a acordat 3,3 miliarde euro prin scheme de granturi consecutive între 1994 și 2014.

Granturile Norvegiene sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în țările care au aderat la UE după 2003. 

Pentru perioada 2014-2021, subvențiile acordate de Norvegia se ridică la 1,25 miliarde euro.

Prioritățile pentru această perioadă sunt:

# 1 Inovație, cercetare, educație, competitivitate și muncă decentă;

# 2 Incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și reducerea sărăciei;

# 3 Mediu, energie, schimbări climatice și emisii reduse de carbon;

# 4 Cultură, societate civilă, bună guvernare, drepturi și libertăți fundamentale;

# 5 Justiție și afaceri interne.

Fondul Român de Dezvoltare Socială este un organism de interes public înființat de Guvernul României prin Legea nr. 129/1998 care a contribuit la administrarea de scheme de grant și programe cu finanțare internațională nerambursabilă adresate comunităților sărace și izolate, majoritatea din mediul rural, și a participat la implementarea efectivă a unor proiecte de interes național, sectorial și local.

Domeniile principale pe care le vizează activitatea FRDS:
• incluziune socială (cu accent pe comunitățile de romi)
• dezvoltare socio-economică
• egalitate de șanse
• combaterea sărăciei
• dezvoltare comunitară
• educație

Începând cu 2018, FRDS este Operator de Program pentru Programul Dezvoltare
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Pentru mai multe detalii despre FRDS și activitatea Programului Dezvoltare Locală, vă invităm să accesați adresele:
https://dezvoltare-locala.frds.ro/

www.frds.ro

 

 


Loading...

loading...

Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate. 

Meteo

 

Poza zilei

 
FIN-ECO -Elimina deseurile responsabil!

Citește ziarul

Radio TexFm


Comprest S.A.

Curs BNR

Ma, 06 Dec 2022
Euro   Euro   EUR   4.9126   Scădere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.6804   Creștere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.6911   Scădere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   4.9667   Scădere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2374   Scădere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.4338   Scădere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.5117   Scădere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   118.3800   Scădere
Acesta este spatiul pentru reclama ta!

Sunteți mulțumit(ă) de activitatea RATBV?

Cele mai citite

                   
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter