myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 
 

Cu video BRAȘOV. Ședință de Consiliu Local / Important pentru agenții economici - VIDEO / Asistență juridică pentru mai multe instituții din subordinea CL

  • Apreciez !Nu-mi place !0
Poze
Video
  • Poze
  • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

Ședința de Consiliu Local Brașov are loc, la această oră, fiind supuse votului și două proiecte de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale persoanelor fizice și juridice (inclusiv proprietarilor de terase) care au fost afectate de măsurile dispuse pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Cele două proiecte au fost incluse pe lista suplimentară.

Astfel, la punctul 42, a fost adăugat Proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale având în vedere OUG 69/14.05.2020 și la punctul 43 - Proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale referitoare la anumite taxe locale. Consilierii locali le-au aprobat pe ambele.

„Sunt o serie de facilități pe care le-am decis la nivelul primăriei municipiului și le-am supus aprobării Consiliului Local Brașov, referitoare la sprijinirea, din punct de vedere fiscal, a operatorilor economici preponderent din sectorul HORECA, în baza OUG 69/2020, care dă posibilitatea primăriilor și Consiliilor Locale să adopte astfel de decizii. Concret, ne referim la reduceri cu 50% sau scutiri de taxe și impozite, precum și de anularea de majorări și penalități la debite înregistrate de agenții economici din Brașov afectați cel mai grav de starea de urgență, în anumite condiții. Sunt soluții punctuale pe care putem să le aplicăm începând cu data de 1 iunie, măsuri care cred că sunt benefice și care au fost identificate inclusiv împreună cu operatorii economici. Toate aceste reduceri și scutiri, cumulate, sunt cuantificate într-un total de 10 milioane de lei, bani care erau prevăzuți inițial ca venituri proprii la bugetul local și pe care noi le-am luat în calcul să nu le mai încasăm, pentru a acorda aceste facilități menite să sprijine mediul economic din Brașov. Există posibilitatea ca, în perioada următoare, să mai identificăm și alte soluții de sprijinire a economiei brașovene”, a declarat primarul George Scripcaru (vezi VIDEO-ul alăturat).

Primul set de facilități fiscale are ca scop sprijinirea agenților economici care au fost afectați de instituirea stării de urgență:

Reducerea impozitului pe clădiri cu 50%, pe perioada stării de urgență

A fost aprobată reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice. Scutirea este valabilă pentru cazul în care proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi prin lege să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2.

Scutirea, pe perioada stării de urgență, de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de agenții economici care au în administrare sau în folosință clădiri aparținând statului sau Municipalității. (Conform Codului Fiscal, agenții economici care au închiriate sau concesionate clădiri aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale plătesc o taxă similară impozitului pe clădiri, n.n.).
Agenții economici sunt scutiți de la plata taxei lunare pe clădiri datorată de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

Scutirea, pe perioada stării de urgență, de la plata taxei de ocupare a domeniului public
Pe perioada stării de urgență agenții economici sunt scutiți de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafeţelor care au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice.

Anularea majorărilor de întârziere pentru agenții economici care își plătesc impozitele, taxele, chiriile sau redevențele până la data de 30 septembrie 2020, indiferent de perioada de întârziere și cuantumul acestor majorări
Consiliul local a aprobat anularea accesoriilor obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 în condițiile achitării tuturor obligațiilor bugetare principale restante, inclusiv pentru anul în curs, până la data de 30.09.2020. Cu alte cuvinte, dacă agenții economici își plătesc integral, până la data de 30.09.2020, baza datoriei, le sunt anulate orice alte majorări și penalități la această datorie.

Cea de a doua hotărâre adoptată astăzi vizează, în principal, sprijinirea agenților economici care sunt afectați de măsurile pe care vor fi nevoiți să le ia pentru a reduce riscul răspândirii coronavirusului, în perioada în care vor relua activitatea:

Reducerea cu 50% a taxei de ocupare a domeniului public, până la sfârșitul anului, pentru cei care dețin terase
În perioada 01.06.2020 - 31.12.2020 va fi redusă cu 50% taxa zilnică pentru ocuparea temporară a locurilor publice pentru terase sau grădini de vară stabilită potrivit HCL nr. 250/2019 privind taxele și impozitele locale, în condițiile achitării obligațiilor restante aferente acestei taxe scadente la 01.06.2020.

De asemenea, firmele care dețin panouri publicitare pe domeniul public beneficiază de reducerea cu 50% a taxei de ocupare a domeniului public cu panouri publicitare, pentru perioada stării de urgență și a stării de alertă.

Asistență juridică pentru instituții din subordinea CL Brașov

În total, au fost șapte puncte pe ordinea de zi suplimentară (de la 37 până la 43).

La punctul 37, a fost Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Grădina Zoologică Brașov, instituție aflată în subordinea CL Brașov, a serviciilor de consultanță și asistență juridică în vederea reprezentării în instanță în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ANOFM și AJOFM și în justiției cu privire la obligațiile AJOFM Bv să realizeze în beneficiul Grădinii Zoologice Brașov plata contravalorii indemnizației prevăzute la articolul 11, aliniat 1 din OUG 30/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Punctele 38, 39, 40 și 41 au vizat aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță și asistență juridică pentru Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking, pentru Filarmonica Brașov, pentru Opera Brașov și pentru Teatrul Sică Alexandrescu. Toate acestea au fost aprobate.

Iată proiectele de pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Municipiului Brasov - mai 2020. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului Municipiului Brasov la data de 31.03.2020. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

3. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2020 privind acordarea de burse elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Brasov, pentru anul scolar 2019 - 2020, semestrul II. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

4. Raport anual privind activitatea Regiei Publice Locale a Padurilor Kronstadt R.A. pentru anul 2019. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2019 ale Regiei Publice Locale a Padurilor Kronstadt R.A. si a realizarii indicatorilor de performanta ai regiei pe anul 2019. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

6. Proiect de hotarare pentru permiterea accesului pe drumurile forestiere aflate in fondul forestier proprietate publica a Municipiului Brasov si in administrarea Regiei Publice Locale a Padurilor Kronstadt R.A., in scopul practicarii de activitati individuale de turism, sportive si de recreere. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru Construire Cresa in Municipiul Brasov, zona Tractorul Coresi. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

8. Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 809/2019 privind aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca in anul 2020 o locuinta sociala. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

9. Proiect de hotarare pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a Legii nr. 35/31.03.2020 privind acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bona. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

10. Proiect de hotarare privind darea in administrarea Directiei de Asistenta Sociala Brasov a echipamentelor MaxCom MM 715 BB cu bratara. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

11. Proiect de hotarare privind darea in administrarea Directiei de Asistenta Sociala Brasov a unor bunuri de inventar. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii fara plata, catre Politia Locala Brasov, a "Grupului electrogen cu sistem de automatizare " Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Municipiul Brasov si Academia Fortelor Aeriene "Henri Coanda" Brasov. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

14. Proiect de hotarare privind acceptarea sponsorizarii avand ca obiect instalarea unui echipament de cantarire a vehiculelor, din partea S.C. REDESIGN DRUMUL POIENII S.R.L., S.C. TECTON TRUST S.R.L., S.C. PRIMO-PIN S.R.L. si S.C. SPV INVESTMENT S.R.L. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

15. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov, a terenului inscris in C.F. nr. 163339 Brasov, nr. cad. 163339. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

16. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov, a terenului inscris in C.F. nr. 163603 Brasov, nr. cad. 163603. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

17. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov, a unor suprafete de teren situate in Brasov, str. Ioan Popasu nr. 15. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

18. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. Constantin Lacea nr. 32, detinut de Biclea Sebastian si Biclea Tina-Gabriela. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

19. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. Lunga nr. 10, ap. 5, detinut de Micu Adrian Viorel si Micu Diana. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

20. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. Republicii nr. 43, detinut de BANCA NATIONALA A ROMANIEI. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

21. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Brasov a imobilului situat in Brasov, str. Hermann Oberth nr. 31, bl. 9, ap. 3. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

22. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita catre Ordinul Arhitectilor din Romania, filiala Brasov, Covasna, Harghita, a spatiului situat in Brasov, Poarta Ecaterinei. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

23. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei pentru cabinetele medicale concesionate potrivit H.G. nr. 884/2004. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

24. Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 574/2014 republicata, privind aprobarea repartizarii locuintelor sociale situate in Municipiul Brasov, str. Zizinului nr. 144, ca urmare a proiectului "Reabilitare cladire cu destinatia de locuinte sociale". Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

25. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 587/2019 privind Regulamentul de comercializare a produselor si serviciilor de piata in Municipiul Brasov. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

26. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Brasov. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

27. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a imobilului situat in Brasov, Calea Bucuresti f.n. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

28. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a unui imobil situat pe teritoriul UAT Sacele. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

29. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a imobilelor teren situate in Brasov, str. Colonia Metrom f.n. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

30. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a imobilului situat in Brasov, str. Vasile Alecsandri nr. 23 Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

31. Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii imobilelor terenuri situate in Brasov, str. Harmanului f.n. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

32. Proiect de hotarare privind vanzarea directa a terenului aferent constructiei, situat in Brasov, str. L. C. Babes nr. 13, catre Pricopie Liliana si Pricopie Valentin. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

33. Proiect de hotarare privind vanzarea directa a terenului aferent constructiei, situat in Brasov, str. Verii nr. 8, catre Gramada Antoniu Gheorghe. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

34. Proiect de hotarare privind darea in administrare catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov a unui imobil situat in Brasov, B-dul Mihail Kogalniceanu f.n. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

35. Proiect de hotarare privind constituirea dreptului de uz in favoarea Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. asupra unui imobil-teren situat in Brasov, str. Plugarilor f.n. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

36. Proiect de hotarare privind revocarea dreptului de servitute inscris asupra unor imobile situate in Brasov, str. Bobalna f.n. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.

Ședința poate fi urmărită VIDEO - AICI!

 


Loading...

loading...

Comentarii  

Barbu Gh.
+1 #1 Barbu Gh. 29-05-2020 15:17
Hai la bulău cu vinitura!
Citat | Raportează către un administrator

Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate. 

Meteo

 
MyTex - Stiri Online Brasov

Poza zilei

 
FIN-ECO -Elimina deseurile responsabil!

Citește ziarul

Radio TexFm


Comprest S.A.

Curs BNR

Vi, 31 Mar 2023
Euro   Euro   EUR   4.9491   Creștere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.5463   Scădere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.6256   Creștere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   4.9573   Scădere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2471   Scădere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.3557   Scădere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.5304   Creștere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   130.0000   Creștere
Anunturi MyTEX

Credeți că FC Brașov va promova în prima ligă la finele sezonului viitor?

Cele mai citite

                   
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter