myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 

BRAȘOV. Ședință de Consiliu Local / Peste 80 de proiecte pe ordinea de zi

  • Apreciez !Nu-mi place !+1
Poze
Video
  • Poze
  • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

Update: Ședința ordinară poate fi urmărită AICI.

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov va avea loc în această după-amiază, de la orele 14:00, fiind 84 de puncte pe ordinea de zi. Ședința va putea fi urmărită pe canalul de youtube al Primăriei Brașov. Iată proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind contul de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.11.2020.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pe anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanţele fiscale datorate de contribuabili în sold la 31.12.2020.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
5. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei locale de ordine publica a Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, serviciu public în subordinea Consiliului Local Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Operei Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Braşov prin Grădina Zoologică ca partener la Proiectul de reintroducere a nurcii europene în Carpaţii Româneşti iniţiat de către Fauna & Flora International şi Societatea Română de Sălbăticie.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Braşov, pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului social de zi ″Centrul de asistenţă destinat agresorilor″ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului social de zi ″Centru de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului social cu cazare ″Centru de primire în regim de urgenţă″ pentru protecţia victimelor violenţei domestice.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei H.C.L. nr. 470/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Structurilor Comunitare Consultative, în domeniul protecţiei copilului, la nivelul municipiului Braşov;
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 574/2014 privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr.144, ca urmare a proiectului ″Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale″, republicată.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 356/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru persoane vârstnice, pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei zilnice de întreţinere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Unităţii de îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei datorată de beneficiari şi tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul ″Unităţii de îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice″, pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi de Asistenţă şi Recuperare pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip Club) Noua pentru persoane vârstnice, pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra, pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului Servicii Sociale de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu ″Sfântul Nicolae″, pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului Rezidenţial pentru Persoane fără Adăpost, pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului de Zi de Informare şi Consiliere pentru Persoane fără Adăpost, pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Adăpostului de Noapte, pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Filarmonicii Braşov, instituţie aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
33. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 484/2020 privind aprobarea proiectului Dotarea cu echipamente de protecţie a centrelor sociale rezidenţiale publice pentru categorii vulnerabile din Municipiul Braşov şi implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
34. Proiect de hotărâre pentru aprobarea scrisorii de aşteptări privind performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale societăţii comerciale RIAL S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
35. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 805/15.11.2019 privind asigurarea finanţării lucrărilor de Reabilitare a faţadelor imobilelor din municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
36. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 200/30 martie 2012 republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi Reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Accesibilizarea spaţiilor publice pentru persoane cu dizabilităţi în unităţi de învăţământ.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Reabilitare sala sport Colegiul Naţional Economic Andrei Bârseanu.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Amenajări în vederea autorizării I.S.U. în unităţi de învăţământ, şcoala Gimnazială nr. 11, corp A.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Amenajări în vederea autorizării I.S.U. în unităţi de învăţământ - şcoala Gimnazială Nr. 14 , Corp C.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii ″Amenajări în vederea autorizării I.S.U. în unităţi de învăţământ - Colegiul de ştiinţe Grigore Antipa″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii ″Amenajări în vederea autorizării I.S.U. în unităţi de învăţământ - Colegiul National Aprily Lajos - corp A″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii ″ Amenajări în vederea autorizării I.S.U. în unităţi de învăţământ - şcoala Profesională Kronstadt corp A şi corp C″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: ″Amenajări în vederea autorizării I.S.U. în unităţi de învăţământ, Colegiul tehnic Mircea Cristea corp A, corp B, corp C″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: Reabilitare învelitoare - şcoala gimnazială nr.15, Corp A.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
46. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 592 /3.10.2018 privind asigurarea contribuţiei Municipiului Braşov pentru proiectul derulat de Compania Apa Braşov S.A., ″Fazarea proiectului Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov/regiunea Centru/România″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
47. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 371/2020 privind aprobarea Acordului de Asociere privind dezvoltarea serviciului de transport public local feroviar la nivelul Zonei Metropolitane Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
48. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 734/2018 republicată, privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
49. Proiect de hotărâre pentru ajustarea tarifelor unitare cuprinse in anexa nr.1 din H.C.L. nr.791/2018, republicata, privind aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
50. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 161753 Braşov, nr. cad. 161753. i.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
51. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr.165933 Braşov, nr. cad.165933.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
52. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr.164036 Braşov, nr. cad.164036.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
53. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr.168631 Braşov, nr. cad.168631.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
54. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 1/20 din terenul înscris în CF nr. 137988 Braşov, nr. cad. 137988, de la Nichifor Marius şi Nechifor Simona-Elena.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
55. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2/20 din terenul înscris în CF nr. 137988 Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
56. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 13/20 din terenul înscris în CF nr. 137988 Braşov
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
57. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în CF nr. 167004 Braşov, nr. cad. 167004.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
58. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 1/18 din terenul înscris în CF nr. 101822 Braşov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 11165) / (1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/1/4).
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
59. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Piaţa Sfatului nr. 11, ap. 18, deţinut de către Doiciu Mariana – Cecilia.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
60. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Piaţa Sfatului nr. 8, ap. 6C şi 6E, deţinut de către Pop Sergiu - Mihai şi Pop Elena.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
61. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 31, ap. 2, deţinut de către Acatrinei Elena Alina.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
62. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei, nr.35, ap.6, deţinut de către Couillard Michel.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
63. Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilităţi H.C.L. nr.320/2015, republicată, privind aprobarea încheierii parteneriatului între Municipiul Braşov, Ministerul Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul şcolar Judeţean Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov, în vederea înfiinţării ″Centrului de Excelenţă Braşov″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
64. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Braşov, a spaţiului - camera 402, situată în Braşov, b-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl.C7.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
65. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Centrul Judeţean de Excelenţă Braşov a unor spaţii situate în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 125, în cadrul Corpului A al Colegiului Nicolae Titulescu şi predarea unor bunuri necesare desfăşurării activităţii, conform Anexei.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
66. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Braşov, str. Gospodarilor, nr. 9, către Cabinet Medical Ienăşel S.R.L., reprezentat de dr. Ienăşel Alexandra-Iuliana.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
67. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru schimbare de destinaţie fără modificări structurale (compartimentări cu structuri uşoare) din Corp B (cămin), situat în incinta şcolii Profesionale Kronstadt, în Centrul social multifuncţional U.P.S.V.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
68. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 534/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2020 - 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
69. Proiect de hotărâre privind accesul cluburilor sportive private, pentru utilizarea sălilor şi terenurilor de sport din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, în vederea implementării proiectului ″ Sporturi pentru toţi″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
70. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată, către Poliţia Locală Braşov a echipamentelor care compun ″Extindere Sistem integrat de dispecerizare, interconectare şi monitorizare a sistemelor de antiefracţie între Primăria Municipiului Braşov şi unităţile de învăţământ din Municipiul Braşov″, etapa III.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
71. Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 57-59.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
72. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Barbu Lăutaru.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
73. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Târnavei.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
74. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Bronzului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
75. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Calea Poienii tronson 1.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
76. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Calea Poienii tronson 2.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
77. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului Calea Poienii tronson 3.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
78. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului Calea Poienii tronson 4.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
79. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Gheorghe Doja.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
80. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice, revocare drept de administrare şi alipire imobile situate în Braşov, zona Centrul Civic.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
81. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcţia de Asistenţă Socială, a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
82. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe teritoriul U.A.T. Hărman.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
83. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 718/2018 privind aprobarea Regulamentului privind atestarea/autorizarea administratorilor de condominii şi a înfiinţării Comisiei pentru atestarea/autorizarea administratorilor de condominii.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.
84. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Ilie Victor, ca urmare a demisiei.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

 


Loading...

loading...

Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate. 

Meteo

 

Poza zilei

 
PERSPECTIVE PERSONALMANAGEMENT

Citește ziarul

Radio TexFm


Comprest S.A.

Curs BNR

Vi, 12 Aug 2022
Euro   Euro   EUR   4.8909   Scădere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.7450   Scădere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.7696   Scădere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   5.0380   Scădere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2455   Scădere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.7206   Scădere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.5007   Scădere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   124.3800   Scădere
Anunturi MyTEX

Consideraţi că şi primarul Coliban este vinovat de mirosurile din oraş?

Cele mai citite

                   
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter