myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 

BRAȘOV. Apartamente administrate de RIAL, scoase la licitație / Ce proiecte vor mai fi votate astăzi în Consiliul Local (VIDEO)

  • Apreciez !Nu-mi place !0
Poze
Video
  • Poze
  • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

Update: Ședința poate fi urmărită AICI.

Peste 60 de proiecte de hotărâre vor fi supuse aprobării, astăzi, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Brașov. Ședința, care este programată de la orele 13.00, va fi transmisă online, pe canalul de youtube al Primăriei Brașov.

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei Vecerdi Cristina- Agnes, ca urmare a demisiei.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

2. Proiect de hotărâre privind derularea prin Municipiul Braşov a ″Programului pentru şcoli al României″ - an şcolar 2021 - 2022.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţelor sociale disponibile situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind accesul pe drumurile forestiere aflate în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., în scopul practicării de activităţi sportive, de recreere şi turism.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15 din 28.01.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii ″Arlechino″ Braşov, republicată.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu altă destinaţie, proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii Rial S.R.L., situat în Braşov, str. Lungă nr. 10, ap. 4.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

8. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu altă destinaţie, proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii Rial S.R.L., situat în Braşov, str. Ciceu, nr. 3, sc. C, ap. 1.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii Rial S.R.L., situat în Braşov, str. Zizinului, nr. 2, bl. 40, sc. C, ap. 10.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

10. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii Rial S.R.L., situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 58, ap. 13.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

11. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii Rial S.R.L., situat în Braşov, str. Gheorghe Bariţiu, nr. 9, ap. 4.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

12. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii Rial S.R.L., situat în Braşov, str. Fanionului, nr. 29, bl. 5A, ap. 79.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

13. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii Rial S.R.L., situat în Braşov, str. Ecaterina Varga, nr. 24, ap. 1.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

14. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de locuinţă proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflat în administrarea Societăţii Rial S.R.L., situat în Braşov, Aleea Mimozei, nr. 7, bl. 81, sc. B, ap. 3.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri de inventar aflate în proprietatea Municipiului Braşov, către unităţile de învăţământ şi instituţiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

16. Raport privind evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul Municipiului Braşov în anul 2020. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare pentru realizarea obiectivului de investiţii ″Spital Clinic de Boli Infecţiose şi Pneumoftiziologie Braşov″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare în vederea realizării obiectivului de investiţii ″Spitalul Regional de Urgenţă Braşov″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Braşov şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român în vederea implementării unor proiecte şi campanii de sprijinire şi dezvoltare a sportului românesc.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de conducere de director al instituţiilor şi serviciilor publice care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului adiţional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 159/2008, republicată, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, în Municipiul Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ″Realizare iluminat pârtie schi Lupului şi Drumul Albastru-Poiana Braşov″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

24. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 169741 Braşov, nr. cad. 169741.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

25. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 159002 Braşov, nr. cad. 159002.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

26. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 168944 Braşov, nr. cad. 168944.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

27. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 130197 Braşov, nr. cad. 130197.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

28. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 108934 Braşov, nr. cad. 108934.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

29. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 169732 Braşov, nr. cad. 169732.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

30. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 3, ap.lotul VIII, detinut de Bâgiu Mihail-Marius.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

31. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intentia de înstrăinare a imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 23, deţinut de Vasilescu Verginia.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

32. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenţia de vânzare a imobilului situat pe str. Republicii nr. 2, ap. 3/C, proprietar tabular Constantin Eugen.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

33. Proiect de hotărâre privind încheierea unui nou contract de concesiune directă pentru exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în Municipiul Braşov, str. General Mociulschi nr. 1, bl. 345, de către S.C. MONDO HEALTH S.R.L. reprezentată de dr. Cernea Monica.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

34. Proiect de hotărâre privind încheierea unui nou contract de concesiune directă pentru exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în Municipiul Braşov, str. General Mociulschi nr. 1, bl. 345, de către Cabinet medical individual de medicină de familie Dr. Cristian Liana, reprezentat de dr. Cristian Liana.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 25 din 21.02.2006 modificat prin actele adiţionale nr. 1/23.07.2007 şi nr. 2/08.12.2016, având ca obiect terenul situat în Braşov, str. Al. I. Cuza nr. 6, în suprafaţă de 18,91 m.p., înscris în C.F. nr. 143633 Braşov (C.F. vechi: 48265), cu nr. top. (5863/2, 5864/1)/1/3.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de dare în folosinţă gratuită (comodat) nr. 7/31395/19.03.2020, respectiv, a Actului adiţional nr. 1 la Contractul de dare în folosinţă gratuită (comodat) nr. 8/31403/19.03.2020, încheiate în baza H.C.L. nr. 124/2020.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

37. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din cadrul Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri, situat în Braşov, str. Institutului nr. 35, către Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

38. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism ″P.U.Z. - Construire service autorizat Mercedes Benz şi showroom vânzări autovehicule Mercedes Benz Certified, amenajări exterioare, împrejmuire, reţele şi anexe tehnice în incintă, în municipiul Braşov, şoseaua Cristianului f.n.″, beneficiar: AUTOCLASS CENTER S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

39. Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de valabilitate documentaţie ″P.U.Z. Modificator UTR 49 Braşov″, aprobată prin H.C.L. nr. 251/2012 şi prelungire termen de valabilitate cu H.C.L. nr. 184/2017.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

40. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 153/2015 privind aprobarea Regulamentului de bune practici privind măsuri concrete pentru controlul prafului şi emisiilor de pulberi din construcţii şi demolări.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

41. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului teren situat în Braşov, str. Dacia nr. 69.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

42. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Ion Raţiu nr. 17.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

43. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Carpaţilor - str. Colonia Metrom f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

44. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, La cele doua cruci (Junii Albiori).
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

45. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice imobil situat în Braşov, strada Curcanilor f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

46. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Traian Moşoiu f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

47. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice imobil situat în Braşov, str. Podragu f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

48. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Pajiştei nr. 61.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

49. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice imobil situat în Braşov, Dealul Warte f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

50. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice imobil situat în Braşov, str. Fântâniţei f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

51. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Podul Creţului f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

52. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Piaţa Unirii f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

53. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice imobil Piaţa Unirii.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

54. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Vasile Saftu f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

55. Proiect de hotărâre privind reglementare situaţie juridică imobil situat în Braşov, Coasta Prundului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

56. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 776/2020 - Reglementare situaţie juridică, revocare drept de administrare şi alipire imobile situate în Braşov, zona Centrul Civic.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

57. Proiect de hotărâre privind dezmembrare imobil teren situat în Braşov str. Dobrogeanu Gherea nr. 24.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

58. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren situat în Braşov, str. Timiş Triaj.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

59. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren situat în Braşov, str. Oltului f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

60. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 80.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

61. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe teritoriul UAT Hărman.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

62. Raportul privind starea economică, socială şi de mediu în Municipiul Braşov în anul 2020.

63. Informare privind actualizarea programului de transport.

 


Loading...

loading...

Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate. 

Meteo

 

Poza zilei

 
Brai-Cata - Colecteaza selectiv

Citește ziarul

Radio TexFm


Comprest S.A.

Curs BNR

Mie, 28 Sep 2022
Euro   Euro   EUR   4.9479   Creștere
Dolarul american   Dolarul american   USD   5.1794   Creștere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.5370   Scădere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   5.2155   Creștere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2630   Scădere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.7520   Creștere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.5298   Creștere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   119.9700   Scădere
Anunturi MyTEX

Consideraţi că este momentul oportun pentru majorarea salariilor aleşilor locali?

Cele mai citite

                   
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter