myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 

BRAȘOV. Consiliul Local are ședință ordinară, la câteva ore după cea de îndată

  • Apreciez !Nu-mi place !-2
Poze
Video
  • Poze
  • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

Update:

Ședința poate fi urmărită AICI

-----------------------

Ședința ordinară a Consiliului Local Brașov este programată pentru această după-amiază, la câteva ore după cea de îndată, în care a fost votat proiectul privind achiziționarea Fabricii de Zahăr Bod (vezi și: BRAȘOV. Consilierii locali, la vot / Vor aproba cumpărarea Fabricii de Zahăr Bod?! / Update: Un nou eșec pentru primarul Allen Coliban).

Ședința ordinară ar urma să înceapă la orele 13.00. Aceasta va fi transmis pe canalul de youtube al Primăriei Brașov. Vom reveni cu link. 

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Braşov - noiembrie 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.09.2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 562 din 29.10.2021 privind aprobarea cuantumului lunar al burselor şcolare şi al numărului de beneficiari, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiului Braşov, anul şcolar 2021-2022, semestrul I.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării Fundaţiei Monumentelor Istorice Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 215 din 22.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2022.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Braşov, pentru anul 2022.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2022 o locuinţă socială.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 549/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvenţiilor de la bugetul local către asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr. 34/1998, republicată.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

10. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a spaţiului cu destinaţia de locuinţă situat în Braşov, str. Apollonia Hirscher, nr. 12, ap. 3, către Bârzic Larisa.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

11. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a spaţiului cu destinaţia de locuinţă situat în Braşov, str. Castelului nr. 146, ap. 11, corp A, către Viranyi Viorica.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

12. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a spaţiului cu destinaţia de locuinţă situat în Braşov, str. Mihai Viteazul, nr. 112, ap. 5, către Vira Constantin şi Vira Elena.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populaţiei şi consumatorilor noncasnici, pentru energia termică livrată începând cu 01 noiembrie 2021, de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Investiţia ″Lucrări de execuţie (interconectare) panouri solare în reţeaua de distribuţie, inclusiv panouri solare şi dotări aferente CT Pasaj Bartolomeu.″
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 5 la contractul de închiriere nr. 2 din 24.03.2017, cu S.C. STUPINIREZ S.R.L., acesta având calitatea de locator.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării la Braşov a evenimentelor ocazionate de împlinirea a 32 de ani de la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 805 din 15.11.2019 privind asigurarea finanţării lucrărilor de reabilitare a faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

18. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1.161/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 106475 Braşov, nr. cad. 499, nr. top. 9982/3/2/1/1/1/11 - zona str. Luncii.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

19. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 167976 Braşov, nr. cad. 167976 - str. Ceahlău nr. 29.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

20. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 70.000/840.000 din terenul înscris în C.F. nr. 114370 Braşov, nr. cad. 114370 - zona str. Bârsei.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

21. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 172906 Braşov, nr. cad. 172906 - zona str. Lânii.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

22. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 148016 Braşov, nr. cad. 148016 - zona str. Lânii.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

23. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 161609 Braşov, nr. cad. 161609 - str. Poienelor.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

24. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Republicii nr. 17, ap. 1, înscris în C.F. nr. 127127-C1-U5 Braşov, deţinut în cote-părţi, de către Dobre Liliana, Dobre Claudia şi Dobre Dragoş-Alexandru, proprietari tabulari.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 226 din 19.05.2008, având ca obiect concesionarea terenului situat în Municipiul Braşov, B-dul Griviţei nr. 107, înscris în C.F. nr. 106884 Braşov, nr. top. (9101/2-9102/1)/1/1/2, (9098/9/1/2, 9098/9/2/2, 9098/9/4, 9098/9/5, 9098/9/11/1, 9098/9/10, 9098/9/9, 9098/9/8)/1, în suprafaţă de 10 m.p., proprietatea privată a Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune f.n. din 1992, având ca obiect cedarea şi preluarea în concesiune asupra cotei de 353/728 din 728 m.p. teren aferent construcţiei C1-evazat, situat în Municipiul Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 11, înscris în C.F. nr. 159591 Braşov (C.F. vechi 31394), nr. cad. 4968, nr. top. 8858/1/2, proprietatea privată a Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 45 din 21.03.2007, având ca obiect concesionarea directă a terenului situat în Municipiul Braşov, B-dul Gării, nr. 2, în suprafaţă de 2 m.p., înscris în C.F. nr. 171474 (C.F. vechi 46550), nr. top. 9103/1/1/1/1/1/1/1/2/1/1/1/9/3, proprietatea privată a Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune f.n. din 15.04.1992, având ca obiect cedarea şi preluarea în concesiune asupra cotei de 50/967 din terenul aferent construcţiei C2 B IV, situat în Municipiul Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 13, înscris în C.F. nr. 31393 Braşov, nr. top. 8859/2/2/17, proprietatea privată a Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 28 din 28.02.2003, modificat prin act adiţional nr. 1/2004, având ca obiect concesionarea directă a terenului situat în Municipiul Braşov, str. Simeria nr. 2, în suprafaţă de 2 m.p., înscris în C.F. nr. 103843 Sânpetru (C.F. vechi 6863), nr. top. 3168/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/2/I/b, proprietatea privată a Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 6 din 16.10.2004, modificat prin act adiţional nr. 1/09.05.2007 având ca obiect concesionarea directă a terenului situat în Municipiul Braşov, str. Popa şapcă, nr. 8, în suprafaţă de 8 m.p., înscris în C.F. nr. 129532 (C.F. vechi 29225), nr. top. 7461/42/a/2/1, proprietatea privată a Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 189 din 26.02.2013, modificat prin act adiţional nr. 1 din 30.12.2013 şi act adiţional nr. 2 din 29.01.2019, având ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet de medicină dentară nr. 11, situat în str. Cometei nr. 1, în suprafaţa totală de 33,39 m.p.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de concesiune din 14.04.1992, modificat prin act adiţional nr. 1/15.03.2005 şi act adiţional nr. 1/24.07.2006 având ca obiect concesionarea terenului situat în Municipiul Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 11, înscris în C.F. nr. 15951 Braşov (nr. C.F. vechi 31394), nr. top. 8858/1/2/22, în cotă de 2/728, din terenul aferent spaţiului C1 VI 3, proprietatea privată a Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de concesiune nr. 1077 din 17.10.2008, modificat prin act adiţional nr. 1/08.07.2010 şi act adiţional nr. 2/27.07.2010, având ca obiect concesionarea terenului situat în Municipiul Braşov, str. Berzei, nr. 7, în suprafaţă de 7 m.p., înscris în C.F. nr. 107591 (C.F. vechi 58411), nr. top. 7403/57/1/2, proprietatea privată a Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

34. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 2/19.01.2012, modificat prin act adiţional nr. 1/06.02.2014, act adiţional nr. 2/18.1.2015 şi act adiţional nr. 3/20.01.2020 având ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de laborator de tehnică dentară, situat în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, laborator 3, în suprafaţă totală de 44,18 m.p., cu privire la HRISTACHE I. MăRIOARA, cu cota de 1/4 din suprafaţa totală a laboratorului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

35. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, a camerelor 201, 202, 203 din imobilul situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bloc C 7.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

36. Proiect de hotărâre privind aprobare ″P.U.D. - Construire locuinţă unifamilială, garaj, anexă şi împrejmuire, în municipiul Braşov, str. Fânului, f.n.″, beneficiar Roşca Sergiu-Alexandru.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea identificării de terenuri pentru amenajarea de parcuri în Municipiul Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Fundaţiei Monumentelor Istorice Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

39. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului - tronson Calea Poienii.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

40. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Sitei f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

41. Proiect de hotărâre revocarea dreptului de administrare operativă asupra unor imobile situate pe teritoriul UAT Codlea.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

42. Informare privind programul de transport pentru anul 2021 - actualizat.

 


Loading...

loading...

Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate. 

Meteo

 

Poza zilei

 
PERSPECTIVE PERSONALMANAGEMENT

Citește ziarul

Radio TexFm


Comprest S.A.

Curs BNR

Vi, 05 Aug 2022
Euro   Euro   EUR   4.9264   Creștere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.8175   Scădere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.8439   Scădere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   5.0450   Creștere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2503   Creștere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.7386   Scădere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.5188   Stagnare
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   124.8100   Creștere
Anunturi MyTEX

Consideraţi că autorităţile ar trebui să ia măsuri pentru încurajarea natalităţii?

Cele mai citite

                   
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter